Volver a la lista

L'AMOR 

Quan ens enamorem, la part del cervell que s'ocupa dels judicis queda anul·lada!


No podem veure defectes en l'altre.


Punt 
Contacte

Endevinalla de la setmana

Sabràs resoldre l'endevinalla d'aquesta setmana?

Més informació →

Contacte
Galeria
© 2019 Iñaki Gutiérrez

Заголовок

Вы можете выбрать стиль текста, его начертание и цвет