Volver a la lista

La força del cor

La pressió que genera el cor al bombejar la sang, si surtís del cos, arribària als 10 metres de distància.

En 1 dia podria moure un cotxe durant 32 Km.Punt 
Contacte

Endevinalla de la setmana

Sabràs resoldre l'endevinalla d'aquesta setmana?

Més informació →

Contacte
Galeria
© 2019 Iñaki Gutiérrez

Заголовок

Вы можете выбрать стиль текста, его начертание и цвет