Volver a la lista

LES DENTS 

Per tindre una higiene dental saludable cal:

✓ Raspallar durant 2 minuts 
✓ Canviar el raspall cada 3 mesos
✓ No mullar el raspall abans de netejar-se
✓ Netejar bé la llengua 


Punt 
Contacte

Endevinalla de la setmana

Sabràs resoldre l'endevinalla d'aquesta setmana?

Més informació →

Contacte
Galeria
© 2019 Iñaki Gutiérrez

Заголовок

Вы можете выбрать стиль текста, его начертание и цвет