Volver a la lista

Idees per a persones amb TEA 

- Establir un horari i estructura
  · Pot ajudar a reduir el malestar i l’ansietat de no saber què passarà durant el dia.
  · Podem organitzar l’horari dos vegades al dia, pel matí i després de dinar.
  · Es poden incloure aquelles activitats que nosaltres creiem que són imprescindibles i d’altres que el nen/a pugui escollir.
  · Podem tenir un panell de selecció amb diferents alternatives i que la persona amb TEA decideixi en quin ordre o què vol fer aquell dia.
  · Podem donar l’opció a que el nen/a repeteixi una activitat específica (els seus hobbies) un número determinat de vegades.- Tipus d’horaris
  · Amb pictogrames. Inclús les persones que saben llegir es beneficiaran d’un recolzament visual, ja que és més fàcil de recordar i estem exigint un esforç cognitiu mínim. Afegirem sempre la paraula a baix.
  · Fotografies. Sempre que siguin imatges clares i sense distractors de fons.
  · Paraules escrites. Estructurar-ho en forma de llistat, per exemple.
  · Dibuixos. Si sabeu dibuixar, és un recurs ideal per a construir un horari amb el nen/a mentre se li explica el que es farà durant el dia.


- Exemple d’activitats que podem fer a casa:
  · CUINAR. Treballarem les seqüències, organització, dificultats sensorials, motricitat fina, autonomia, matemàtiques i càlcul, comunicació...
  · ALTRES ACTIVITATS
      - Jocs de taula
      - Jocs educatius online.
      - Feines de casa compartides, anar practicant per anar assumint més responsabilitats d’ara en endavant. Es pot aprofitar que hi ha més disponibilitat de supervisió, i més oportunitats de fer-ho rutinàriament.
      - Manualitats
      - Escoltar música
      - Activitats físiques a casa, creant gimcanes per dins del domicili, col·laborant tant en la construcció, compartir el joc i després en la recollida.
      - Exercicis de relaxació, de yoga, de postura.


- Altres recomanacions
  ·Durant aquests dies de confinament, és probable que les persones amb TEA puguin presentar uns nivells d’estrès més elevats. És possible que mostrin més     moviments repetitius i que busquin activitats sensorials. És normal, ho necessiten.   

Punt 

Endevinalla de la setmana

Sabràs resoldre l'endevinalla d'aquesta setmana?

Més informació →

Galeria
© 2019 Iñaki Gutiérrez

Заголовок

Вы можете выбрать стиль текста, его начертание и цвет

Contacte
Contacte